Co umím
nejlépe

Přiložit ruku k dílu tam, kde je třeba. Vhodné načasování je na Vás, obecně platí raději dříve, než později.

Interim
management

Převezmu krátkodobě vedení Vaší firmy, zefektivním Vaše interní procesy, dám Vám drive. Nic není nemožné! Ať již změnové projekty, krizové řízení, optimalizace, či prostě jen podpora majitele v rámci rozjezdu nových projektů, generační výměny, výpadku kapacit.

On-line
marketing

Zaujmout neznamená prodat, ale nezaujmout znamená neprodat. Základní soustava rovnic mých strategií. Pro efektivní přístup jsme vyvinuli model EKF, více informací na stránkách naší agentury Quadrabyss, odkaz níže. Nezapomínejte, ani on-line se to samo neprodá!

Informační
systémy

Inovace neznamená všechno měnit, ale naučit se dělat věci lépe. A bez dat to fakt nejde. Vyvíjíme libovolné informační systémy, administrativní portály, kalkulační programy, vše podloženo vlastní praxí z byznysu, tady analytická stránka je čistě na nás, ušetříme Vás složitých debat s programátory.

Headhunting

Najdeme Vám tvůrce, ne automaty na iluze. Skenujeme prostor, reálný i ten virtuální, udržujeme kontakty, trh práce je naším středobodem, vrhneme se i do neznáma, bude-li to třeba, ale zatím není proč, pohybujeme se v rovině nám známé. Máme jen správně otevřené oči.

Můj postup

Za prvé

Soulad

Prvním předpokladem úspěšného projektu je vzájemná důvěra, přesvědčení, že to, co chceme dosáhnout, vidíme stejně. Jen tak a na perfektní znalosti výchozích parametrů a představ, stejně jako jasné definici cílů lze stavět. Komunikujeme vždy otevřeně a minimalizujeme tak společně slepé cesty.

Za druhé

Research

Důkladnou analýzou stávajícího stavu definujeme konkrétní postupy k dosažení stanovených cílů. Poznání formou aktivní spoluúčasti na Tvých pracovních procesech, ověřením zavedených standardů, personálním auditem, prostou profesionální intuicí, myšlením OUT OF BOX.

Za třetí

Projekt

Zpracujeme projekt optimálního řešení realizovatelný v rámci Tvých možností, v případě nutnosti změn zahrneme konkrétní podněty a návrhy. Bude-li třeba aktivovat využití nových nástrojů (v oblasti personální, ekonomické, IT, obchodu a marketingu atd.) definujeme ve shodě v rámci našich odbornostních kompetencí.

Za čtvrté

Implementace

„ Spojení je začátek, setkávání je pokrok a spolupráce je úspěch.“ Henry Ford

Za páté

Profit

„ Úspěch je dítětem dvou rodičů: vytrvalosti a přesnosti.“ Orison Swett Marden

Pojďme definovat ten Váš projekt