Headhunting od profíka

Premisa

Hledáte manažera na full time? Opravdového tvůrce, odborníka ve svém oboru, žádnou loutku? Co myslíte, je lepší svěřit takový projekt personální agentuře, mnohdy teoretikům náborářům a nebo profesionálnímu manažerovi s dokonalou znalostí potřeb?

Vybudoval jsem řadu firem, úspěšných týmů na cestu k profitu. To nejsložitější však bylo, vždy na konci takového projektu najít nástupce, pokračovatele. Tedy nejen odborníka a manažera, ale i člověka jako osobnost. Prostě někoho, kdo zapadne do celé té mozaiky jako její součást na první dobrou, nikoliv jako destrukční prvek. A věřte, za svou praxi jsem se setkal s řadou projektů, kdy mnohdy chaotický nábor individualistů destabilizoval vývoj celé společnosti. Náhoda nesmí být stavební prvek, nelze se spokojit s tím, co trh v danou chvíli nabízí, je třeba zajít dál, tam, co představy a očekávání jsou v plném souladu, těch Vašich i potencionálního kandidáta.

Postup

DEFINICE

Ta Vaše i ta moje. Vy určujete, já doporučuji. Tedy popis pozice, ideálního kandidáta z Vašeho pohledu, pak z toho mého, sice nestranného, ale věřte, že zkušeného manažera. Celý tento proces je tím interaktivní, měl by vést ke vzájemné shodě, která je pro mě charakteristická, tvůrčí. Totiž spolupracovat obecně lze jen v naprostém souladu. A tuto atmosféru pak v rámci celého projektu přenáším na potencionální kandidáty, tudíž nedílnou součástí náboru je emoce, lidská rovina nutná pro všechna správná rozhodnutí. Říkejte tomu budování vztahu. Parafrází slov klasika, rozum nás tu a tam může mást, ale emoce nikdy nelžou.

ANALÝZA

Vašeho podnikatelského prostoru, tedy prostoru, v němž by se měl ideální kandidát domestikovat na první dobrou. A pak toho prostoru pracovního trhu, segmentu, v němž bude třeba lovit. V zásadě jde opět o projekt vzájemné shody, tentokrát v rovině profesní, odborné, kreativní, nakonec hledáme někoho, kdo s Vaším byznysem pohne tím správným směrem, tedy tvůrce, nikoliv loutku či pěšáka. Výsledkem je jednoznačný scénář náboru, žádná improvizace na dané téma, nýbrž strategie.

SEARCH

Po vzájemné shodě v předchozích 2 bodech, obvykle v horizontu 3-5 dní, zahájíme intenzivní systematickou aktivitu vyhledávání. Je třeba si uvědomit, že cílovka nejsou uchazeči, co aktivně hledají, ale zpravidla jednotlivci otevřeni novým nabídkám či výzvám. Stavebním kamenem procesu je tedy aktivní přístup, znalost trhu, kontakty. To ovlivňuje i předpokládanou délku trvání projektu, obvykle 4-8 týdnů. Po celou dobu zůstáváme v aktivním kontaktu, reportujeme, konzultujeme, účastníme se pohovorů. Jsme tedy partnerem pro všechny zúčastněné od začátku do úspěšného konce projektu.

Shrnutí

Shrnul bych to asi takto:

Jestli nevěříte na náhodu, slepě nespoléháte na mladé personalistky, inzerci na personálních serverech a dáváte přednost zkušenosti, tvůrčímu přístupu dejte o sobě vědět. Definujeme ten Váš projekt a pustíme se do toho.

Řešíte stejný problém?