Pojďme se zamyslet

Trend jménem home office a on-line jako potenciální killer B2B prodeje jistých stavebních komponentů v Praze?
Consiglio a poslední čtyři poradenské projekty pro české výrobce naznačují zajímavý trend.

Každý, kdo si prošel byznysem ve stavebnictví v roce 2007-2009 asi tuší, kam až to může dojít. Je sice fakt, že tu na jedné straně máme zdánlivý nedostatek bytů, když se ale projdeme po Praze a pozorně si prohlédneme většinu kancelářských prostor, mnohdy se přesvědčíme, že se nám poněkud vyprazdňují. Osobně jsem v rámci realizace zaznamenal dramatický úbytek komerčních projektů a přesun většiny GD k bytové výstavbě.

Co to může způsobit s obchodními modely výrobců stavebních komponentů?

Krátká odpověď ověřená praxí z oněch 4 projektů ( 2 výrobci oken, výrobce střešních systémů, dodavatel venkovních zařizovacích předmětů ), vcelku masivní orientaci výrobců na retail. Lze totiž očekávat, že pozvolné ochlazení trhu a přetlak z B2B bude potenciálně tlačit ceny dolů, zatímco rostoucí inflace bude motivovat konečné spotřebitele k investicím do vylepšení vlastního bydlení, která je v ČR dlouhodobě povážována za perspektivní, ono při podílu vlastnického bydlení přes 80 procent není divu.

Chybí však zdroje, personál, marketingové modely ...

Prodat developerovi 2 kamiony low-endových oken s minimální marží, porvat se při tom o cenu s dalšími deseti konkurenty nezní jako ideální byznys plán z pohledu výrobce. Nemluvě o nutnosti přistoupit na smluvní podmínky protistrany v rámci event. realizace, což znamená pozastávky, rizika penalizace, dlouhých splatností atd. Přesvědčit ale majitele domu v Jesenici k pořízení high-endu v podobě hliníku je nicméně jiná liga. Je to o investici do rozvoje personálu, marketingu stojícím na emocích, nutnosti odlišit se, zaujmout. Všechny 4 projekty měly stejný cíl, stejné společné jmenovatele, a otevřely následující otázky:

  • Máte to personálně pokryté, nebo jste si vědom, že na to stávající personál nestačí?
  • Vychází Váš obchodní model z orientace na B2B, tedy partnery jsou obchodníci, projektově pak GD a developeři?
  • Splňuje vaše marketingová prezentace nároky koncového zákazníka, který očekává jinou komunikační rovinu než lavinu technických informací, kterým beztak nerozumí?

Inu doba se mění a změnit se tak musíme tu a tam i my! Ti co se nezmění mohou být brzy vyměněni.

Řešíte stejný problém?