Emoce prodávají

Ani on-line se to samo neprodá!
Consiglio to řeší modelovou analýzou EKF, tedy rovnováhou argumentace mezi fakty, kreací = tvůrčím přístupem a emocemi.

Jak udělat z kolemjdoucího Zákazníka? Představte si krásně naaranžovanou výlohu obchodu, kolem které denně projde tisíce lidí. A tu a tam i někdo vstoupí dovnitř. Co myslíte, je to byznys plán?

Pojďme to vyjádřit jednoduchou soustavou dvou rovnic Quadrabyss:

Vyjádřeno slovy, zaujmout neznamená prodat - s jistou pravděpodobností, nezaujmout však znamená neprodat a to na 100% jistoty. Ergo, bez zájmu to nepůjde. Kde je ale hranice mezi zájmem a reálnou potřebou? Jiná cílovka, jiný přístup. Lze očekávat, že mladé v širším spektru neoslovíme u filmu pro pamětníky, dědu zase sotva najdu před novým videem Mikýře, ano jsou tam jedinci, kteří to dávají, ale cílit na ně je marketingová sebevražda. Tedy vždy to správně nasvětlené plátno před správně obsazené kino.

Více k modelu EKF

Základem všeho je stanovení vhodné komunikační strategie. Správný copywriting, prodejní argumenty, brand a příběh produktu, to vše zvyšuje pravděpodobnost, že se z obyčejného uživatele stane zákazník. Z uživatele, kterého dostanete na web a nedokážete ho přesvědčit se ale stávají vyhozené peníze.

  • Správná emoce prodává, ta špatná však odrazuje
  • Největším nepřítelem člověka je vlastní nerozhodnost, lavina fakt je vždy spíš matoucí
  • Obecně, běžný spotřebitel neztrácí čas čtením, jakmile začně něco moc studovat, neznamená to ještě vážný zájem

Úspěšné podnikání a jedinečný produkt si zaslouží jedinečnou prezentaci!
Mrkněte na pár námětů vycházejících z modelu EKF - nekonečný vesmír a posuďte sami.

Řešíte stejný problém?